Forum radioterapii (skansen)
Forum zawieszone ze wzglêdu na brak zainteresowania.
Je¶li kto¶ ma ochotê je reanimowaæ forum, proszê pisaæ na:
forum (at) ws.aplus.pl

Sprawy organizacyjne - LIKWIDACJA FORUM

erleusortok - Sro Lut 18, 2009 7:16 am
Temat postu: LIKWIDACJA FORUM
Forum radioterapii jest w zasadzie martwe, nie pisz± tu ani lekarze radioterapeuci, ani technicy, ani fizycy. Od czasu do czasu pojawia siê jaki¶ off-topic, og³oszenie czy pro¶ba o pomoc w znalezieniu materia³ów do pracy, ale nie ma ¿adnych dyskusji nt. radioterapii.

Je¶li nic siê nie zmieni - a nie s±dzê, ¿eby siê zmieni³o - to gdzie¶ ko³o kwietnia FORUM ZOSTANIE ZAMKNIÊTE jako nikomu niepotrzebne.

erleusortok - Sro Maj 06, 2009 6:56 pm
Temat postu: LIKWIDACJA FORUM
Stan przej¶ciowy - nie mo¿na pisaæ, mo¿na czytaæ. Jesli kto¶ ma ochotê reanimowaæ forum, proszê pisaæ na

forum (at) ws.aplus.pl


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group